STAN

Osnova stana

Prikaz Stana

Položaj u zgradi

PROSTORIJE I KVADRATURA

prostorija

obrada poda

površina

1. Hodnik Parket 6,47m2
2. Kuhinja Keramičke pločice 5,02m2
3. Dnevna soba sa trpezarijom Parket 21,00m2
4. Spavaća soba Parket 9,70m2
5. Spavaća soba Parket 12,59m2
6. Kupatilo Keramičke pločice 4,32m2
7. Toalet Keramičke pločice 1,97m2
8. Terasa Keramičke pločice 4,92m2

neto korisna površina stana

64,16m2

DOSTUPNOST PO SPRATOVIMA

Prvi sprat
Drugi sprat
Treci sprat
Cetvrti sprat
Peti sprat
Sesti sprat

Legenda

Stan dostupan u prodaji
Stan prodat

OPŠTE KARAKTERISTIKE

• Za završnu obradu podova garaža, tehničkih prostorija i ostava predviđena je cementna košuljica zaglađena do crnog sjaja.
• Za obradu ulaznih holova i stepeništa (gazište, čelo, podest) predviđene su teraco ploče.
• Podovi kupatila, WC-a i kuhinja završno su obloženi podnom keramikom I klase.
• Svi ostali podovi prostorija stanova završno su obloženi parketom I klase.
• Za obradu spoljnih javnih prostora na nivou prizemlja (ulazno plato i staza oko objekta) predviđena je granitna keramika.

• Unutrašnji zidovi podruma su armirano-betonski, završno gletovani ili štokovani, bojeni poludisperzivnom bojom ili u natur obradi.
• Unutrašnji zidovi stambenih prostorija (dnevnih soba, spavaćih soba, hodnika, trpezarija) završno malterisani, gletovani i bojeni perivim bojama.
• Izuzetak su zidovi kuhinja, kupatila i WC-a koji su završno obloženi keramičkim pločicama I klase, u kuhinji do visine h=1,50 m, a u kupatilima i WC-ima čitavom visinom zidova.
• Zidovi između stanova su termoizolovani kamenom vunom i rabicirani i malterisani.
• Zidovi prema hodnicima su termoizolovani kamenom vunom rabicirani i malterisani.

• Plafoni u garaži, stanarskim ostavama i podstanici u podrumu su malterisani, obloženi termoizolacijom od kamene vune preko koje se postavlja rabic malter i završno se gletuje i boji poludisperzivnom bojom.
• Plafoni u poslovnim prostorima su spušteni plafoni, od gips-karton ploča.
• Svi ostali plafoni u stanovima završno gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom.

• Sva spoljna vrata i prozori projektovani su od šestokomornih PVC profila sa prekinutim termičkim mostom i ispunom od transparentnog troslojnog termoizolujućeg stakla punjenog argonom. Stakla na vratima su sigurnosna.
• Svi prozori opremljeni su eslinger roletnama.
• Za ulazna vrata u stanove predviđena su čelična sigurnosna vrata, obostrano furnirana, opremljena sigurnosnim bravama.
• Krila unutrašnjih vrata su predviđena kao puna od medijapana. Krilo i štok su obostrano furnirani od punog drveta završno premazano glazurnim premazom i dva puta lakirano kvalitetnim nitro-lakom.

U objektu se predviđaju sledeće instalacije i oprema:
- Vodovod i kanalizacija
- Elektroenergetske instalacije
- Termotehničke instalacije
- sprinkler instalacije
- ventilacija i odimljavanje garaže
- dojava požara
Sve instalacije su projektovane prema uslovima nadležnih komunalnih kuća i priključuju se na postojeće primarne instalacione mreže.

• Krov objekata je plitki kos krov ( 10º), sa pokrivačem od pocinkovanog lima.
• Spoljni zidovi objekta su sa termoizolacionom oblogom preko koje se stavljaju flisne od opeke na erkerima ili rabicirani malter i boji u boju po izboru projektanata. Urađene su protivpožarne razdelnice u širini od 20 cm u nivou medjuspratne tavanice i oko fasadnih otvora u širini od 20 cm od negorive termoizolacije klase A1 ili A2 u skladu sa standardom SRPS EN13501-1.
Sekundarni elementi fasade (ograde, nadstrešnice,…) predviđena od bravarskih bojenih profila sa ispunom.

Objekat je spratnosti 2Po+Pr+6+Ps. Objekat se nalazi u VIII seizmičkoj zoni.
Konstrukcija objekta je u celosti armirano betonska, sa monolitnim međuspratnim konstrukcijama direktno oslonjenim na stubove i na seizmičke AB zidove u oba ortogonalna pravca. Objekat se temelji na armirano betonskoj ploči debljine 60cm. Medjuspratna konstrukcija je armirano betonska ploča debljine 20 cm.
Fasada je od klima bloka 20 cm sa termoizolacionom oblogom od 8cm i malterisanom fasadom, ili opekarskim flisnama.
Konstrukcija stepeništa je izvedena kao monolitna armirano-betonska ploča debljine d=16cm.
Krov je drvena konstrukcija sa nagibom krovnih ravni od 10°.