STAN

Osnova stana

Prikaz Stana

Položaj u zgradi

PROSTORIJE I KVADRATURA

prostorija

obrada poda

površina

1. Predprostor Keramičke pločice 15.75m2
2. Mokri čvor1 Keramičke pločice 10.04m2
3. Mokri čvor2 Keramičke pločice 9.83m2
4. Bazen Keramičke pločice 79.92m2
5. Sauna Keramičke pločice 3.82m2
6. Sala 1 Parket 54.28m2
7. Sala 2 Parket 64.08m2
8. Poslovni prostor Keramičke pločice 32.68m2
9. Poslovni prostor Keramičke pločice 43.71m2

neto korisna površina stana

314.72m2

DOSTUPNOST PO SPRATOVIMA

Prizemlje

Legenda

Stan dostupan u prodaji
Stan prodat

OPŠTE KARAKTERISTIKE

-Hrastov parket prve klase ili sl. u svim stambenim prostorijama i hodnicima stanova;
-Granitna keramika u ulazu u zgradu, kroz stepenišnu vertikalu i u poslovnom prostoru / alternativno: hrastov parket prve klase;
-Keramika u predsobljima stanova, kuhinjama i sanitarnim prostorijama stanova i poslovnom prostoru;
-Granitna keramika ili betonske ploče na slobodnim površinama – prolazima i dvorištu.
-Betonski pod u tehničkim prostorijama, garaži i podrumu – podrumskim ostavama;

-Spoljni zidovi su projektovani sa koeficijentom prolaza toplote po uslovima JUS.U.J5.600. Završna obrada fasade je po tipu veštačkog kamena ili kamena u kombinaciji sa savremenim fasadnim oblogama. Zidovi su višeslojni sa potrebnom termičkom izolacijom. Zvučna izolovanost spoljnih zidova odgovara uslovima JUS.U.C6.201.

-Pregradni zidovi sanitarnih prostorija su od pune opeke debljine 12 cm od, ukoliko se u njima predvidjaju instalacije odnosno 7 cm ako su u funkciji pregrade. Završna obrada unutrašnjih pregradnih zidova je u kvalitetnim disperzivnim bojama.

-Keramičke zidne obloge u svim kuhinjama i ostavama stanova su do visine od 1,50 m od poda, a u svim sanitarnim čvorovima stanova i poslovnog prostora su od poda do plafona.

Malterisani i bojeni disperzivnom bojom. Obzirom na planiranu spratnu visinu u lokalima, moguće je primeniti spustene plafone u celini ili fragmentarno kao enterijerski element .

-Projektom je predviđena ekskluzivna fasadna bravarija (fasadni prozori i fasadna vrata). U stanovima, ona se sastoji od kompozitnih profila u kombinaciji aluminijum-drvo i flot termoizolacionim staklom 4+12+4mm.
-Aluminijumski profil je sa termo-prekidom što onemogućava pojavu hladnog “mosta” između spoljašnjeg hladnog i unutrašnjeg toplog vazduha. Sa spoljne strane su aluminijumski profili eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma, dok je sa unutrašnje strane obloga od kvalitetnog drveta. Na taj način postignut je maksimalan kvalitet tj. aluminijumski profil obezbeđuje dug vek prozora (trajnost forme i zaštitu od atmosferskih uticaja), a unutrašnja obloga od drveta daje “topli” izgled unutrašnjeg prostora.
-Fasadna bravarija se ugrađuje u slepom metalnom štoku od kutijastih profila 20/40mm. 
-Okov za prozore i vrata je od inox-a. Roletne su A.L. sa termoizolacijom.
U lokalima su predviđeni prozori i vrata sa aluminijumskim profilom sa termo-prekidom I flot termo-izolacionim staklom 4+12+4mm.

U objektu se predviđaju sledeće instalacije i oprema
-vodovod i kanalizacija
-elektroenergetika
-telekomunikacije
-termotehnika
-putnički lift i auto lift
-Od mašinskih instalacija u objektu su predviđene instalacije toplovodnog grejanja stambenih i poslovnih prostorija, i instalacija ventilacije sanitarnih prostorija, kao i ventilacija garaze preko kanala. Snabdevanje toplotnom energijom je iz gradske toplane. Svaka prostorija u stambenom delu objekta, koja se provetrava vezana je na sabirni kanal posebnim etažnim kanalom kojim se ostvaruje povoljno strujanje vazduha. Sabirni kanal na dnu ima otvor za čišćenje.
Vazduh se izbacuje u sabirni kanal pomoću ventilatora u svakom kupatilu ili ostavi. U garaži je predviđena instalacija za ventilaciju ,koja preko kanala postavljenog uz dvorišnu fasadu, izbacuje otpadni vazduh iznad objekta . Ubacivanje svezeg vazduha je preko žaluzina smeštenih u atrijumskom delu, u suterenu, ostvarena je direktnu vezu sa garažom.

Spoljni izgled objekata je usklađen sa ambijentalnom celinom makrookruženja. Iz nivoa prizemlja su projektovani ulazi, prilaz putničkom liftu i stepeništu. Iz garaža je data direktna veza liftom i stepeništem do svih stanova na spratovima.

Poštujući mogućnosti, oblik i konfiguraciju parcele, objekat je projektovan tako da se dobija najveća moguća funkcionalnost kako stanovanja tako i poslovnog prostora. Stanovi su ogranizovani oko stepenišnog prostora postavljenog u dvorišnoj fasadnoj ravni iz koga se direktno pristupa stanovima i putničkom liftu.

Objekat se sastoji od garaža koje su ukopane ispod kote ulice, suterena, prizemlja, četiri sprata, povučenog sprata i tavana.

Predviđeni su sledeći kvaliteti materijala – za beton MB30, a za armaturu GA240-360, RA400/500 i MAG500/560.